Raport bieżący nr 37/2017
Data sporządzenia: 2017-10-26 g. 15:10
Skrócona nazwa emitenta i2 Development S.A.
Temat: Informacja o prawomocnych pozwoleniach na budowę

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – i2 Development Sp. z o.o. Awicenny Sp. k. uzyskała zaświadczenia o ostateczności decyzji Prezydenta Wrocławia zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwolenia na:
a) budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu w ramach II etapu inwestycji realizowanej przy ul. Awicenny (obręb Oporów). Projekt zakłada realizację 4-kondygnacyjnych budynków, w których znajdować się będzie 91 mieszkań o zróżnicowanej strukturze metrażowej, od kawalerek po mieszkania czteropokojowe oraz mieszkania z antresolami, o powierzchni od 28,29m2 do 109,12m2.
b) budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu w ramach III etapu inwestycji realizowanej przy ul. Awicenny (obręb Oporów). Projekt zakłada realizację 4-kondygnacyjnych budynków, w których znajdować się będzie 73 mieszkania o zróżnicowanej strukturze metrażowej, od kawalerek po mieszkania czteropokojowe oraz mieszkania z antresolami, o powierzchni od 29,50m2 do 136,31m2.

Podstawą uznania niniejszej informacji za poufną jest fakt, iż prawomocne pozwolenia na budowę umożliwią niezwłoczne rozpoczęcie prac budowlanych oraz wprowadzenie projektów do sprzedaży. W ocenie Spółki inwestycje istotnie wpłyną na wyniki finansowe przyszłych okresów sprawozdawczych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-10-26   Marcin Misztal    Prezes Zarządu