Raport bieżący nr 1/ 2018
Data sporządzenia: 2018-01-05 g. 13:10
Skrócona nazwa emitenta i2 Development S.A.
Temat: Kwartalna informacja na temat sprzedaży lokali oraz komercjalizacji w Grupie i2 Development

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż Grupa i2 Development S.A. w 2017 roku osiągnęła następujące wyniki (zawarte umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne): – sprzedaż netto: 813 lokali, w tym 432 lokale w IV kwartale 2017 r. – przekazania: 502 lokale, w tym 417 lokali w IV kwartale 2017 r. Łączna ilość lokali (mieszkalnych i usługowych) w ofercie sprzedaży i2 Development S.A. na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 757 jednostek.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-01-05   Marcin Misztal   Prezes Zarządu