Raport bieżący nr 1/2019
Data sporządzenia: 2019-01-07 g. 17:00
Skrócona nazwa emitenta I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat: Kwartalna informacja na temat sprzedaży lokali oraz komercjalizacji w Grupie i2 Development

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż działalność w zakresie sprzedaży lokali (zawarte umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne) w Grupie i2 Development S.A. w okresie IV kwartału 2018 r. wyniosła łącznie 54 lokali. Liczba sprzedanych lokali w stosunku do IV kwartału 2017 r. (432) roku zmalała o 87 %.
Narastająco w całym roku 2018 Grupa i2 Development S.A. osiągnęła łączną sprzedaż na poziomie 397 lokali, w porównaniu do 813 lokali sprzedanych w roku 2017, co oznacza, iż łącznie sprzedaż w roku 2018 była niższa o 51% w stosunku do sprzedaży w roku 2017 r. Niższe wyniki sprzedażowe w 2018 r. (w porównaniu z poprzednim rokiem) spowodowane są mniejszą ilością lokali w ofercie Spółki.

W okresie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. spółki zależne Emitenta zawarły 72 umowy przenoszące własność lokali mieszkalnych i usługowych, zaś w okresie 4 kwartałów 2018 roku zawarto łącznie 191 umów przenoszących własność. W okresie objętym niniejszym raportem doszło do przekazania 62 lokali nabywcom, zaś w okresie 4 kwartałów 2018 roku doszło do przekazania łącznie 202 lokali.

Łączna ilość lokali w ofercie sprzedaży i2 Development S.A. na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 260.

Oprócz lokali mieszkalnych, Spółka posiada w swojej ofercie także powierzchnie komercyjne, tj: – inwestycję „Wielka 27” o planowanej powierzchni około 9.883 mkw. W IV kwartale 2018 r. nastąpiła także sprzedaż inwestycji komercyjnej „The Place” o powierzchni około 1.030 mkw.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-01-07   Gabriela Woś-Tarkowska   Wiceprezes Zarządu