Raport bieżący nr 10/2017
Data sporządzenia: 2017-04-07 g. 16:15
Skrócona nazwa emitenta i2 Development S.A.
Temat: Przyjęcie obligacji serii D do depozytu prowadzonego przez KDPW oraz przydział obligacji serii D

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 5/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii D, Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż Spółka otrzymała od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) uchwałę nr 232/17 Zarządu KDPW z dnia 6 kwietnia 2017 r., zgodnie z którą Zarząd KDPW postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk obligacji serii D Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złoty) każda („Obligacje”) oraz oznaczyć je kodem PLI2DVL00055.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż zapisy na Obligacje prowadzone były od 15 marca do 4 kwietnia 2017 r., zaś w dniu dzisiejszym dokonany został przydział Obligacji.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-04-07   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu