Raport bieżący nr 11/2017
Data sporządzenia: 2017-04-10 g. 10:25
Skrócona nazwa emitenta i2 Development S.A.
Temat: Rozszerzenie działalności deweloperskiej na rynki zagraniczne

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w przedmiocie rozszerzenia działalności deweloperskiej grupy kapitałowej i2 Development na rynki zagraniczne. Emitent wskazuje, iż zamierza powielić model prowadzonej działalności gospodarczej na runku niezależnym od koniunktury w Polsce. Spółka pośrednio zależna od Emitenta, to jest i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P2 sp.k. z/s we Wrocławiu finalizuje transakcję nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej zgodnie z prawem hiszpańskim, która jest właścicielem nieruchomości położonej w prestiżowej lokalizacji w Adeje, na Teneryfie.

Aktualnie trwa przygotowanie niezbędnych dokumentów, zaś o zawarciu umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Emitent jednocześnie wskazuje, iż wartość transakcji nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 EURO.

Emitent wskazuje, iż przeprowadzenie powyższej transakcji jest nowym elementem strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta. Z uwagi na powyższe, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanej powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-04-10   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu