Raport bieżący nr 15/2020
Data sporządzenia: 2020-02-28 g. 15:20
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawarcie umowy nabycia nieruchomości przez spółkę z grupy kapitałowej i2 Development S.A.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących numer 27/2018 z dnia 16 maja 2018 roku oraz numer 57/2019 z dnia 31 października 2019 roku, informuje, iż w dniu 28 lutego 2020 roku spółka pośrednio zależna od Emitenta, tj. i2 sp. z o.o. Stalowa sp.k. z/s we Wrocławiu zawarła umowę nabycia prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę numer 4/2 o powierzchni 0,5816 ha, położonej we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej („Nieruchomość”). Cena nabycia Nieruchomości wyniosła 9.428.701,22 zł brutto i została już zapłacona.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż Nieruchomość graniczy z nieruchomością, na którą Emitent zawarł umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego, o czym informował raportem bieżącym numer 60/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku. Na obu nieruchomościach planowana jest realizacja inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno-usługowego liczącego około 280 lokali.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-02-28   Marcin Misztal    Prezes Zarządu