Raport bieżący nr 17/2018
Data sporządzenia: 2018-02-23 g. 15:10
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd i2 Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od podmiotów blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze oraz od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR.

Zgodnie z treścią powiadomień:

– Acico Investments Limited poinformował o zbyciu w dniu 23 lutego 2018 r. 33 000 akcji po cenie 16,15 zł każda.

– Galtoco Investments limited poinformował o nabyciu w dniu 23 lutego 2018 r. 33 000 akcji po cenie 16,15 zł każda.

– Wiceprezes Zarządu Pan Andrzej Kowalski poinformował o nabyciu w dniu 23 lutego 2018 r. 2851 akcji po średniej cenie 16,50 zł za akcję.

Emitent przekazuje pełną treść powiadomienia w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

art. 19 MAR Acico_23.02.2018
art. 19 MAR Galtoco_23.02.2018
art. 19 MAR AKowalski_23.02.2018

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-02-23   Marcin Misztal   Prezes Zarządu