Raport bieżący nr 18/2019
Data sporządzenia: 2019-06-12
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i2 Development S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent"), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2018 roku.

Akcjonariusz: Acico Investments Limited
Liczba posiadanych akcji na WZA: 4 091 574
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 4 091 574
Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 46,63 %
Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 42,18%

Akcjonariusz: Galtoco Investments Limited
Liczba posiadanych akcji na WZA: 4 169 967
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 4 169 967
Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 47,53%
Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 42,99 %

Akcjonariusz: Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
Liczba posiadanych akcji na WZA: 450 000
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 450 000
Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 5,13 %
Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 4,64%.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-06-12   Gabriela Woś-Tarkowska   Wiceprezes Zarządu