Raport bieżący nr 19/2020
Data sporządzenia: 2020-03-20 g. 17:20
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd i2 Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze tj. z Członkiem Rady Nadzorczej Andrzejem Kowalskim powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR.

Zgodnie z treścią powiadomień Galtoco Investments Limited z/s w Nikozji poinformował o:

– nabyciu w dniu 19 marca 2020 r. 17.779 akcji Emitenta po średniej cenie 6,25 zł.

Emitent przekazuje pełną treść powiadomienia w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Formularz powiadomienia w trybie awaryjnym o transakcji

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-03-20   Marcin Misztal   Prezes Zarządu