Raport bieżący nr 2/ 2017
Data sporządzenia: 2017-01-05 g. 15.58
Skrócona nazwa emitenta i2 Development S.A.
Temat: Kwartalna informacja na temat sprzedaży lokali oraz komercjalizacji w Grupie i2 Development

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż działalność w zakresie sprzedaży lokali (zawarte umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne) w grupie i2 Development S.A. przedstawiała się następująco:
– sprzedaż w okresie IV kwartału 2016 r. wyniosła łącznie 130 lokali (w tym sprzedaż realizowana przez spółki z grupy i2 Development na rzecz podmiotów powiązanych z Prezesem Zarządu Andrzejem Kowalskim wyniosła 4 lokale),
– narastająco w okresie 4 kwartałów 2016 roku wyniosła łącznie 508 lokali (w tym sprzedaż realizowana przez spółki z grupy i2 Development na rzecz podmiotów powiązanych z Prezesem Zarządu Andrzejem Kowalskim wyniosła łącznie 86 lokali).

Łączna ilość lokali w ofercie sprzedaży i2 Development S.A. na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 420. Na dzień 31 grudnia 2016 r. Emitent miał także w ofercie powierzchnie komercyjne, tj. inwestycję „Wielka 27” (zlokalizowaną przy ul. Wielkiej 27 we Wrocławiu) o planowanej powierzchni 9883,15 mkw oraz inwestycję „The Place” (zlokalizowaną przy pl. Jana Pawła II 8 we Wrocławiu) o planowanej powierzchni 981,00 mkw.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w IV kwartale 2016 r. dokonał transakcji na dwóch budynkach biurowych, tj. „Nowy Alexanderhaus” (o powierzchni 2 774 mkw), oraz „Twelve” (o powierzchni 2 030 mkw), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2016 r. spółki zależne Emitenta zawarły 73 umowy przenoszące własność lokali mieszkalnych i usługowych, zaś w okresie 4 kwartałów 2016 roku zawarto łącznie 171 umów przenoszących własność. W okresie objętym niniejszym raportem doszło do przekazania 24 lokali nabywcom, zaś w okresie 4 kwartałów 2016 roku doszło do przekazania łącznie 158 lokali.

Zarząd i2 Development S.A. jednocześnie informuje, iż rozpoznaje przychody ze sprzedaży lokali z chwilą zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność lokalu mieszkalnego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-01-05    Marcin Misztal    Wiceprezes Zarządu