Raport bieżący nr 20/2017
Data sporządzenia: 2017-05-16 g. 15:50
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i2 Development S.A. w dniu 16 maja 2017 r.

Podstawa prawna Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent"), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 16 maja 2017 roku.

Akcjonariusz: Acico Investments Limited:
Liczba posiadanych akcji na WZA: 4.000.000
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 4.000.000
Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 50,00 %
Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 41,2 %

Akcjonariusz: Galtoco Investments Limited:
Liczba posiadanych akcji na WZA: 4.000.000
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 4.000.000
Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 50,00 %
Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 41,2 %

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-05-16   Marcin Misztal    Wiceprezes Zarządu