Raport bieżący nr 20/2018
Data sporządzenia: 2018-03-13 g. 8:20
Skrócona nazwa emitenta I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat: Decyzja dotycząca decyzji o rozpoczęciu przeglądu dotyczącego potencjalnych opcji strategicznych.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 12 marca 2018 r. decyzji o rozpoczęciu przeglądu przez Spółkę potencjalnych opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności Spółki. Uwzględniając potencjalne opcje strategiczne Zarząd będzie dążył do zapewnienia możliwie najlepszej pozycji Spółki na rynku deweloperskim oraz do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy Spółki.

Na obecnym etapie Zarząd Spółki będzie rozważał różne opcje strategiczne, w szczególności Zarząd rozważy poszukiwanie inwestora strategicznego, zawarcie aliansu strategicznego, jak również dokonanie innej transakcji. Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowych celów biznesowych Spółki.

Zarząd Emitenta dokonał wyboru doradców do przeprowadzenia wybranego zakresu przeglądu opcji strategicznych– mBank S.A. (mCorporate Finance) oraz kancelarię K&L Gates Jamka sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez Zarząd, a ponadto nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-03-13   Marcin Misztal   Prezes Zarządu