Raport bieżący nr 21/2016
Data sporządzenia: 2016-07-01
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Informacja o animatorze rynku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) informuje, iż Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydała w dniu 30 czerwca 2016r. komunikat informujący, że od 1 lipca 2016r. Dom Maklerski BOŚ S.A. będzie pełnić zadania animatora rynku dla akcji Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-07-01   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu