Raport bieżący nr 22/2017
Data sporządzenia: 2017-05-19 g. 12:45
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Finalizacja transakcji zakupu spółki prawa hiszpańskiego

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 11/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. o rozszerzeniu działalności deweloperskiej na rynki zagraniczne, Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 18 maja 2017 r. została sfinalizowana transakcja nabycia udziałów w spółce prawa hiszpańskiego. Spółka pośrednio zależna od Emitenta, to jest i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P2 sp.k. z/s we Wrocławiu nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki „2017 Tenerife i2 Development & Investment” sociedad limitada będącej właścicielem nieruchomości położonej w prestiżowej lokalizacji w Adeje, na Teneryfie („Nieruchomość”).

Łączna wartość przedmiotowej transakcji wyniosła 2 998 230,07 złotych i była finansowana ze środków pozyskanych z emisji obligacji serii B Emitenta.

Na Nieruchomości planowana jest budowa osiedla domów jednorodzinnych o projektowanej łącznej powierzchni około 1300 mkw, zaś planowany termin rozpoczęcia budowy to IV kw. 2017 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-05-19   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu