Raport bieżący nr 22/2018
Data sporządzenia: 2018-03-21 g. 15:50
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zmiany w składach zarządów spółek z grupy kapitałowej i2 Development S.A.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", „Emitent”) informuje, iż nastąpiły istotne zmiany w składach osobowych zarządów dwóch spółek bezpośrednio powiązanych z Emitentem – spółki i2 Development sp. z o.o. pełniącej funkcję komplementariusza spółek celowych oraz spółki KPB sp. z o.o. będącej generalnym wykonawcą inwestycji realizowanych przez grupę Emitenta.

Z uwagi na rezygnację z pełnionej funkcji dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu i2 Development sp. z o.o. Pana Andrzeja Kowalskiego, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 21 marca 2018 r. Spółki przyjęło rezygnację Pana Andrzeja Kowalskiego i odwołało go ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu jednocześnie powołując na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Panią Gabrielę Woś – Tarkowską.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki KPB sp. z o.o. w dniu 21 marca 2018 r. powołało na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Jacka Kobusa.

Noty osobowe nowych członków Zarządu:

Pani Gabriela Woś – Tarkowska studiowała prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, w latach 2006 – 2010 odbyła aplikację radcowską i w 2010 roku uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego. W trakcie swojej kariery zawodowej zajmowała się kompleksową obsługą prawną spółek oraz grup kapitałowych z branży deweloperskiej. Z Emitentem związana jest od 2014 roku – pełniła funkcję Dyrektora Działu Prawnego, a także była członkiem Rad Nadzorczych spółek z grupy Emitenta. Pani Gabriela Woś – Tarkowska posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości, prawa handlowego oraz prawa budowlanego.

Pan Jacek Kobus jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie o specjalności Zarządzanie systemami finansowymi, studiował również Inżynierię Środowiska. Karierę rozpoczynał jako analityk, a następnie kontroler finansowy w grupie budowlano- deweloperskiej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z Emitentem związany jest od 2017 roku – stoi na czele pionu finansowego jako Dyrektor Finansowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów, rachunkowości zarządczej i kontrolingu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-03-21   Marcin Misztal   Prezes Zarządu