Raport bieżący nr 23/2018
Data sporządzenia: 2018-03-21 g. 15:55
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zmiany w składzie Zarządu i2 Development S.A.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", „Emitent”) informuje, iż dotychczasowy Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Andrzej Kowalski złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 21 marca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła rezygnację Pana Andrzeja Kowalskiego i odwołała go ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu.

W związku z złożeniem rezygnacji przez Pana Andrzeja Kowalskiego Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Panią Gabrielę Woś – Tarkowską z dniem 21 marca 2018 r. która będzie pełnić funkcję do zakończenia obecnej kadencji Zarządu.

Jednocześnie z uwagi na fakt, iż obecna wspólna kadencja Zarządu Emitenta zakończy się w dniu 20 kwietnia 2018 r., Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powołać na okres kolejnej 3 – letniej wspólnej kadencji rozpoczynającej się w dniu 21 kwietnia 2018 r. Zarząd w osobach:

• Pan Marcin Misztal – Prezes Zarządu
• Pani Gabriela Woś – Tarkowska – Wiceprezes Zarządu

Nota osobowa nowej Wiceprezes Zarządu:
Pani Gabriela Woś – Tarkowska studiowała prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, w latach 2006 – 2010 odbyła aplikację radcowską i w 2010 roku uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego. W trakcie swojej kariery zawodowej zajmowała się kompleksową obsługą prawną spółek oraz grup kapitałowych z branży deweloperskiej. Z Emitentem związana jest od 2014 roku – pełniła funkcję Dyrektora Działu Prawnego, a także była członkiem Rad Nadzorczych spółek z grupy Emitenta. Pani Gabriela Woś – Tarkowska posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości, prawa handlowego oraz prawa budowlanego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-03-21   Marcin Misztal   Prezes Zarządu