Raport bieżący nr 24 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-23
Skrócona nazwa emitenta I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat Zastaw rejestrowy na aktywach o znaczącej wartości
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Zastawca") informuje że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania wpisu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów na wierzytelności pieniężnej z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego ("MRP").

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z umowy kredytu odnawialnego na finansowanie bieżącej działalności z dnia 14 czerwca 2016 roku, zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta – i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością M5 sp.k. ("M5") oraz Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Zastawnik"), o wartości 37.650.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie projektu deweloperskiego – budowę budynku mieszkalnego wraz z częścią usługową we Wrocławiu przy ul. Przedmiejskiej 2 i Legnickiej 43 – "Projekt Legnicka".
O zawartej umowie kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2016 z 15 czerwca 2016 r.

Zgodnie z postanowieniem sądu, przedmiotem zastawu rejestrowego jest wierzytelność pieniężna wynikająca z rachunku MRP z ograniczeniem do środków pieniężnych wypłacanych po przeniesieniu praw na nabywców lokali. Wartość przedmiotu zabezpieczenia wynosi 53.636.000 zł. Najwyższa suma zabezpieczenia z tytułu ustanowionego zastawu wynosi 75.300.000,00 zł.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Alior Bank S.A. i jakimkolwiek osobami zarządzającymi Alior Bank S.A.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną, ponieważ zastaw został ustanowiony na aktywach jednostki zależnej o znaczącej wartości.

Podpisy osób reprezentujący Spółkę:
2016-08-23   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu