Raport bieżący nr 24/2017
Data sporządzenia: 2017-06-26 g. 14:25
Skrócona nazwa emitenta i2 Development S.A.
Temat: Informacja o prawomocnych pozwoleniach na budowę

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – i2 Development Sp. z o.o. Przy Arsenale Sp. k. uzyskała zaświadczenia o ostateczności decyzji Prezydenta Wrocławia zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwolenia na budowę budynków zlokalizowanych w dawnym kompleksie szpitalnym im. Babińskiego przy pl. Jana Pawła II wchodzących w skład Bulwaru Staromiejskiego:

a) remont i przebudowa budynku B3 na budynek mieszkalno – usługowy. Projekt zakłada realizację 7-kondygnacyjnego budynku o nazwie „Przy Bulwarze”, w całości podlegającego rewitalizacji. W budynku znajdować się będzie 70 mieszkań o zróżnicowanej strukturze metrażowej, od kawalerek po mieszkania trzypokojowe o powierzchni od 22 do 86 mkw.

b) Remont i przebudowa i budynku B4 na budynek mieszkalno – usługowy. Projekt zakłada realizację 4-kondygnacyjnego budynku o nazwie „Przy Bulwarze II”, w całości podlegającego rewitalizacji. W budynku znajdować się będzie 41 mieszkań o zróżnicowanej strukturze metrażowej, od kawalerek po mieszkania trzypokojowe o powierzchni od 30 do 70 mkw.

Podstawą uznania niniejszej informacji za poufną jest fakt, iż prawomocne pozwolenia na budowę umożliwią niezwłoczne rozpoczęcie prac budowlanych oraz wprowadzenie projektów do sprzedaży. W ocenie Spółki inwestycje istotnie wpłyną na wyniki finansowe przyszłych okresów sprawozdawczych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-06-26   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu