Raport bieżący nr 25/2017
Data sporządzenia: 2017-06-27
Skrócona nazwa emitenta i2 Development S.A.
Temat: Informacja o prawomocnych pozwoleniach na budowę
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – i2 Development Sp. z o.o. Przy Arsenale Sp. k. uzyskała zaświadczenia o ostateczności decyzji Prezydenta Wrocławia zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwolenia na budowę budynków zlokalizowanych w dawnym kompleksie szpitalnym im. Babińskiego przy pl. Jana Pawła II wchodzących w skład Bulwaru Staromiejskiego:

a) budowa budynku mieszkalno – usługowego B3a. Projekt zakłada realizację 8-kondygnacyjnego budynku o nazwie „Przy Przystani II”. W budynku znajdować się będzie 7 czteropokojowych mieszkań o podobnej strukturze metrażowej, o powierzchni od 113 do 145 mkw.

b) remont i przebudowa budynku B5 na budynek mieszkalno – usługowy. Projekt zakłada realizację 5-kondygnacyjnego budynku o nazwie „Willa Staromiejska”, w całości podlegającego rewitalizacji. W budynku znajdować się będzie 17 mieszkań o zróżnicowanej strukturze metrażowej, od kawalerek po mieszkania trzypokojowe oraz mieszkania z antresolami, o powierzchni od 22,5 do 113,5 mkw.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż wszystkie budynki mieszkalno-usługowe wchodzące w skład inwestycji Bulwar Staromiejski posiadają ostateczne pozwolenia na budowę.

Podstawą uznania niniejszej informacji za poufną jest fakt, iż prawomocne pozwolenia na budowę umożliwią niezwłoczne rozpoczęcie prac budowlanych oraz wprowadzenie projektów do sprzedaży. W ocenie Spółki inwestycje istotnie wpłyną na wyniki finansowe przyszłych okresów sprawozdawczych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-06-27   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu