Raport bieżący nr 25/ 2018
Data sporządzenia: 2017-04-03 g. 15:55
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Kwartalna informacja na temat sprzedaży lokali oraz komercjalizacji w Grupie i2 Development

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż działalność w zakresie sprzedaży lokali (zawarte umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne) w grupie i2 Development S.A. w okresie I kwartału 2018 r. wyniosła łącznie 123 lokale. Liczba sprzedanych lokali w stosunku do analogicznego kwartału 2017 (98 lokali) roku wzrosła o 25%.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 r. spółki zależne Emitenta zawarły 58 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych i usługowych. W okresie objętym niniejszym raportem doszło do przekazania 18 lokali nabywcom.

Łączna ilość lokali w ofercie sprzedaży i2 Development S.A. na dzień 31 marca 2018 r. wynosiła 442.

Oprócz lokali mieszkalnych, Spółka posiada w swojej ofercie także powierzchnie komercyjne, tj:
– inwestycję „Wielka 27” o planowanej powierzchni około 9883 mkw;
– inwestycję „The Place” o planowanej powierzchni około 1030 mkw.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-04-03   Marcin Misztal   Prezes Zarządu