Raport bieżący nr 26/2019
Data sporządzenia: 2019-06-24
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd i2 Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. z Prezesem Zarządu Marcinem Misztalem powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR.
Zgodnie z treścią powiadomień Acico Investments Limited z/s w Nikozji poinformował o:
– nabyciu w dniu 19 czerwca 2019 r. 7280 akcji Emitenta po cenie 6,80 zł każda,
– nabyciu w dniu 21 czerwca 2019 r. 3.809 akcji Emitenta po cenie 7,90 zł każda.

Emitent przekazuje pełną treść powiadomienia w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Powiadomienie o transakcji – 19.06.2019 r.

Powiadomienie o transakcji – 21.06.2019 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-06-24    Marcin Misztal   Prezes Zarządu