Raport bieżący nr 27/2017
Data sporządzenia: 2017-07-03 g. 15:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zmiany w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej i2 Development S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki i2 Development S.A. [dalej: Spółka] informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zmianach w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej i2 Development S.A., tj:

– likwidacji z dniem 30 czerwca 2017 r. podmiotów zagranicznych – spółki i2 Investments SCSp (Société en Commandite Spéciale) z siedzibą w Luksemburgu oraz spółki i2 Development Sarl (Société a Responsabilité Limitée) z siedzibą w Luksemburgu;
– zarejestrowaniu przez Krajowy Rejestr Sądowy z dniem 30 czerwca 2017 r. połączenia spółki Korfantowskie Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (jako Spółki Przejmującej) ze spółką i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P3 SKA z siedzibą we Wrocławiu (jako Spółką Przejmowaną).

Wskazane powyżej zmiany organizacyjne spowodują ograniczenie bieżących kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej i2 Development S.A., a także uproszczenie i zwiększenie efektywności struktury zarządzania grupą.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-07-03   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu