Raport bieżący nr 28 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-06
Skrócona nazwa emitenta I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat Informacja o prawomocnym pozwoleniu na budowę
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 5 października 2016 r. spółka zależna Emitenta – i2 Development Sp. z o.o. Przy Arsenale Sp. k. uzyskała zaświadczenie o ostateczności decyzji Prezydenta Wrocławia zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym przy ul. Jana Pawła II nr 8 we Wrocławiu (działka nr 5/6, 24/7, 24/8, 18/2 AM-25 obręb Stare Miasto).

Projekt zakłada budowę 7-kondygnacyjnego budynku o łącznej powierzchni użytkowej 6235 m2 _122 lokale mieszkalne, 9 lokali usługowych_ wraz z parkingiem podziemnym i jest siódmym obiektem posiadającym prawomocne pozwolenie na budowę spośród trzynastu budynków wchodzących w skład Bulwaru Staromiejskiego.

Podstawą uznania niniejszej informacji za poufną jest fakt, iż prawomocne pozwolenie na budowę umożliwi niezwłoczne rozpoczęcie prac budowlanych oraz wprowadzenie projektu do sprzedaży. W ocenie Spółki inwestycja istotnie wpłynie na wyniki finansowe przyszłych okresów sprawozdawczych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-10-06   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu