Raport bieżący nr 28/2019
Data sporządzenia: 2019-06-24 g. 14:55
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd i2 Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze tj. z Członkiem Rady Nadzorczej Andrzejem Kowalskim powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR.

Zgodnie z treścią powiadomień Galtoco Investments Limited z/s w Nikozji poinformował o:

– nabyciu w dniu 21 czerwca 2019 r. 19.214 akcji Emitenta po średniej cenie 7,91 zł.

Emitent przekazuje pełną treść powiadomienia w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Powiadomienie o transakcji – 21.06.2019

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-06-24   Marcin Misztal   Prezes Zarządu