Raport bieżący nr 29 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-07
Skrócona nazwa emitenta I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat Informacja w sprawie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje że w dniu 7 października 2016 r. spółka zależna Emitenta – i2 Development Sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie Sp. k. uzyskała zaświadczenie o ostateczności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia udzielającej pozwolenia na użytkowanie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Jordanowskiej 76 i ul. Ks. Jana Dzierżonia 32, 34, 36, 38 (dawniej ul. Jordanowskiej/Dzierżonia) na terenie działki 3/32 (AM-3, obręb Oporów) oraz części działek nr 1, 26 (AM-3, obręb Oporów) i części działki nr 3/4 (AM-21, obręb Oporów) we Wrocławiu.

Zgodnie z projektem zrealizowano 3 budynki wielorodzinne o łącznej powierzchni użytkowej 3969 m2 (85 lokali mieszkalnych) wraz z parkingiem podziemnym.

Podstawą uznania niniejszej informacji za poufną jest fakt, iż prawomocne pozwolenie na użytkowanie umożliwi przekazywanie lokali nabywcom oraz zawieranie ostatecznych umów przeniesienia własności lokali na kupujących. W związku z tym, iż spółki z grupy kapitałowej Emitenta rozpoznają przychody z tytułu sprzedaży lokali z chwilą zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność lokali, w ocenie Spółki niniejsza informacja istotnie wpłynie na wyniki finansowe przyszłych okresów sprawozdawczych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
2016-10-07   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu