Raport bieżący nr 31 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-17 g. 14.00
Skrócona nazwa emitenta I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od podmiotów blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze powiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR.

Zgodnie z treścią powiadomień:

– Acico Investments Limited poinformował o nabyciu w dniu 16 listopada 2016 r. 360 000 akcji po cenie 25 zł każda.

– Galtoco Investments limited poinformował o nabyciu w dniu 16 listopada 2016 r. 360 000 akcji po cenie 25 zł każda.

Emitent przekazuje pełną treść powiadomień w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

 

art. 19 MAR_Acico

art. 19 MAR_Galtoco

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-11-17   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu