Raport bieżący nr 34/2020
Data sporządzenia: 2020-05-22, g. 13:54
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd i2 Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 21.05.2020 r. oraz w dniu 22.05.2020 r. otrzymał od podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze tj. z Prezesem Zarządu Marcinem Misztalem powiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR.

Zgodnie z treścią powiadomień Acico Investments Limited z/s w Nikozji poinformowało o nabyciu w dniu 18 maja 2020 r. 39.000 akcji Emitenta po średniej cenie 8,00 zł oraz w dniu 22 maja 2020 r. 39.500 akcji Emitenta po średniej cenie 7,70 zł.

Emitent przekazuje pełną treść powiadomień w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Powiadomienie o transakcji – 21.05.2020

Powiadomienie o transakcji – 22.05.2020


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-05-22   Marcin Misztal   Prezes Zarządu