Raport bieżący nr 36/ 2017
Data sporządzenia: 2017-10-02 g. 16:00
Skrócona nazwa emitenta i2 Development S.A.
Temat: Kwartalna informacja na temat sprzedaży lokali oraz komercjalizacji w Grupie i2 Development

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż działalność w zakresie sprzedaży lokali (zawarte umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne) w grupie i2 Development S.A. przedstawiała się następująco: – sprzedaż w okresie III kwartału 2017 r. wyniosła łącznie 192 lokali (w tym sprzedaż realizowana przez spółki z grupy i2 Development na rzecz podmiotów powiązanych z Wiceprezesem Zarządu Andrzejem Kowalskim wyniosła 11 lokali). Liczba sprzedanych lokali w stosunku do analogicznego kwartału 2016 roku wzrosła o 31,5 %.

Łączna ilość lokali w ofercie sprzedaży i2 Development S.A. na dzień 30 września 2017 r. wynosiła 410.

Na dzień 30 września 2017 r. Emitent miał także w ofercie powierzchnie komercyjne, tj. inwestycję „Wielka 27” (zlokalizowaną przy ul. Wielkiej 27 we Wrocławiu) o planowanej powierzchni 9883,15 mkw.

W okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. spółki zależne Emitenta zawarły 1 umowę przenoszącą własność lokali mieszkalnych i usługowych. W okresie objętym niniejszym raportem doszło do przekazania 78 lokali nabywcom.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-10-02    Marcin Misztal    Prezes Zarządu