Raport bieżący nr 38/2017
Data sporządzenia: 2017-10-31 g. 16:15
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości przez spółkę i2 Development S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 31 października 2017 r. Emitent zawarł przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położnej na terenie prestiżowej wrocławskiej dzielnicy Krzyki, obręb Grabiszyn („Nieruchomość”).

Cena nabycia Nieruchomości wynosi 30.750.000 złotych brutto i w ramach ceny sprzedaży Sprzedający przeniesie na Kupującego także autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego oraz dokumentacji budowlanej związanej z inwestycją realizowaną na Nieruchomości.

Strony postanowiły, że umowa przyrzeczona sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta pod warunkiem, że Prezydent Wrocławia nie wykona przysługującego Gminie Wrocław, na mocy art. 109 ust. 1 pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawa pierwokupu w stosunku do Nieruchomości, nie później jednak niż 31.12.2017 r.

Na Nieruchomości planowana jest budowa dwóch budynków mieszkalno-usługowych zawierających łącznie około 400 jednostek przeznaczonych do sprzedaży. Planowany termin rozpoczęcia budowy i wprowadzenia inwestycji do sprzedaży to I kw. 2018 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-10-31   Marcin Misztal   Prezes Zarządu