Raport bieżący nr 39 / 2016
Data sporządzenia: 2016-12-30 g. 10:00
Skrócona nazwa emitenta i2 Development S.A.
Temat: Odstąpienie od emisji obligacji na okaziciela serii B

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki i2 Development S.A. ("Emitent", „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii B, o przeprowadzeniu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 30/2016 z dnia 17 października 2016 r.

Przyczyną odstąpienia od przeprowadzenia emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii B jest zmiana sytuacji gospodarczej Spółki wynikająca m.in. z przeprowadzonych transakcji, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 38/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-12-30   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu