Raport bieżący nr 4/2018
Data sporządzenia: 2018-01-11 g. 12:40
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawarcie umowy nabycia nieruchomości przez spółkę i2 Development S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących numer 38/2017 z dnia 31.10.2017 r., 41/2017 z dnia 17.11.2017 r. oraz 50/2017 z dnia 21.12.2017 r. informuje, iż w dniu 11 stycznia 2018 r. Emitent zawarł umowę nabycia (przeniesienia) prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości położnej na terenie wrocławskiej dzielnicy Krzyki, obręb Grabiszyn („Nieruchomość”). Wydanie Nieruchomości już nastąpiło.

Cena nabycia Nieruchomości wynosi 30.750.000 złotych brutto i w ramach ceny sprzedaży Sprzedający przeniósł na Kupującego także autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego oraz dokumentacji budowlanej związanej z inwestycją realizowaną na Nieruchomości.

Kwota 2.460.000,00 zł brutto została już zapłacona tytułem zadatku, kwota 5.781.000,00 zł brutto zostanie zapłacona w terminie do dnia 13 marca 2018 r., zaś pozostała część ceny, tj. kwota 22.509.000,00 zł brutto będzie uiszczona w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

Na Nieruchomości planowana jest budowa dwóch budynków mieszkalno-usługowych zawierających łącznie około 400 jednostek przeznaczonych do sprzedaży. Planowany termin rozpoczęcia budowy i wprowadzenia inwestycji do sprzedaży to I kw. 2018 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-01-11   Marcin Misztal   Prezes Zarządu