Raport bieżący nr 40/2017
Data sporządzenia: 2017-11-17 g. 12:55
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Informacja o prawomocnym pozwoleniu na budowę

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 16.11.2017 r. zostało uzyskane zaświadczenie o ostateczności decyzji Prezydenta Wrocławia zatwierdzające projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę dla inwestycji realizowanej przez spółkę pośrednio zależną od Emitenta, tj. spółkę i2 Development sp. z o.o. Kaszubska sp.k. Projekt zakłada budowę 7- kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaszubskiej we Wrocławiu (obręb Plac Grunwaldzki), w którym znajdować się będzie 49 mieszkań jednopokojowych o powierzchni od 23,33 do 41,64 mkw.

Podstawą uznania niniejszej informacji za poufną jest fakt, iż prawomocne pozwolenie na budowę umożliwi niezwłoczne rozpoczęcie prac budowlanych oraz wprowadzenie projektu do sprzedaży. W ocenie Spółki inwestycja wpłynie na wyniki finansowe przyszłych okresów sprawozdawczych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-11-17   Marcin Misztal   Prezes Zarządu