Raport bieżący nr 42/2018
Data sporządzenia: 2018-06-25 g. 14:30
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawarcie umowy nabycia nieruchomości przez spółkę z grupy kapitałowej i2 Development S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 51/2017 z dnia 21.12.2017 r., informuje, iż w dniu 25.06.2018 r. spółka pośrednio zależna od Emitenta, tj. i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. z/s we Wrocławiu zawarła umowę nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę numer 73/10, o powierzchni 0,0093 ha, położonej we Wrocławiu przy ulicy Stawowej 21 („Nieruchomość”). Cena nabycia Nieruchomości wyniosła 2.048.460,00 zł i została już zapłacona.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż Nieruchomość graniczy z działkami położonymi we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego stanowiącymi własność spółki pośrednio zależnej od Emitenta. Nabycie Nieruchomości pozwoli na zwiększenie planowanej inwestycji na przedmiotowych działkach.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-06-25   Marcin Misztal   Prezes Zarządu