Raport bieżący nr 44/ 2018
Data sporządzenia: 2018-07-02 g. 14:30
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Kwartalna informacja na temat sprzedaży lokali oraz komercjalizacji w Grupie i2 Development

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż działalność w zakresie sprzedaży lokali (zawarte umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne) w grupie i2 Development S.A. w okresie I półrocza 2018 r. wyniosła łącznie 252 lokale. Liczba sprzedanych lokali w stosunku do I półrocza 2017 (200 lokali) roku wzrosła o 26%.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. spółki zależne Emitenta zawarły 61 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych i usługowych. W okresie objętym niniejszym raportem doszło do przekazania 107 lokali nabywcom.

Łączna ilość lokali w ofercie sprzedaży i2 Development S.A. na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiła 411.

Oprócz lokali mieszkalnych, Spółka posiada w swojej ofercie także powierzchnie komercyjne, tj:
– inwestycję „Wielka 27” o planowanej powierzchni około 9.883 mkw;
– inwestycję „The Place” o powierzchni około 1.030 mkw.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-07-02   Marcin Misztal   Prezes Zarządu