Raport bieżący nr 46/2017
Data sporządzenia: 2017-12-11 g. 16:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd i2 Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. z Prezesem Zarządu Marcinem Misztalem powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR.

Zgodnie z treścią powiadomienia Acico Investments Limited z/s w Nikozji poinformował o nabyciu w dniu 11 grudnia 2017 r. 5250 akcji Emitenta po cenie 11,50 zł każda.

Emitent przekazuje pełną treść powiadomienia w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

art. 19 MAR Acico_11.12.2017

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-12-11   Marcin Misztal   Prezes Zarządu