Raport bieżący nr 46/2018
Data sporządzenia: 2018-08-03 g. 15:40
Skrócona nazwa emitenta I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat: Informacja o prawomocnym pozwoleniu na budowę

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – i2 igielna sp. z o.o. powzięła informację o wydanej w dniu 2.08.2018 r. decyzji Wojewody Dolnośląskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalno- usługowego we Wrocławiu przy ul. Igielnej (Stare Miasto). Przedmiotowa decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Projekt zakłada realizację 3-kondygnacyjnego budynku, w którym znajdować się będzie 10 lokali (8 lokali mieszkalnych, 2 lokale usługowe) o metrażu od 22 m2 do 33 m2.

Podstawą uznania niniejszej informacji za poufną jest fakt, iż prawomocne pozwolenie na budowę umożliwi niezwłoczne rozpoczęcie prac budowlanych oraz wprowadzenie projektu do sprzedaży. W ocenie Spółki inwestycja wpynie na wyniki finansowe przyszłych okresów sprawozdawczych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-08-03   Marcin Misztal   Prezes Zarządu