Raport bieżący nr 47/2017
Data sporządzenia: 2017-12-12 g. 14:25
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Informacja o prawomocnym pozwoleniu na budowę

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – i2 Development Sp. z o.o. Pomorska 44 Sp. k. uzyskała zaświadczenie o ostateczności decyzji Prezydenta Wrocławia zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalno- usługowego wielorodzinnego z garażem podziemnym na inwestycji realizowanej przy ul. Śrutowej (obręb Plac Grunwaldzki). Projekt zakłada realizację 6-kondygnacyjnego budynku, w którym znajdować się będą jednostki mieszkalne i usługowe o łącznej powierzchni użytkowej 1804,22m2.

Podstawą uznania niniejszej informacji za poufną jest fakt, iż prawomocne pozwolenie na budowę umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych oraz wprowadzenie projektów do sprzedaży. W ocenie Spółki inwestycja wpłynie na wyniki finansowe przyszłych okresów sprawozdawczych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-12-12   Marcin Misztal   Prezes Zarządu