Raport bieżący nr 48/2020
Data sporządzenia: 2020-06-29 g. 17:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i2 Development S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent"), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2020 roku.

Akcjonariusz: Acico Investments Limited
Liczba posiadanych akcji na WZA: 4 216 163
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 4 216 163
Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 49,77 %
Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 43,47 %

Akcjonariusz: Galtoco Investments Limited
Liczba posiadanych akcji na WZA: 4 233 371
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 4 233 371
Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 49,98 %
Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 43,64 %

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-06-29   Marcin Misztal   Prezes Zarządu