Raport bieżący nr 53/2018
Data sporządzenia: 2018-09-27 g: 14:30
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 27.09.2018 r. Emitent zawarł przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości położnej we wrocławskiej dzielnicy Krzyki, obręb Gaj („Nieruchomość”).

Cena nabycia Nieruchomości wynosi 4.100.000,00 zł. Strony postanowiły, że umowa przyrzeczona sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta nie później niż 31.03.2020 r.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż Nieruchomość graniczy z działkami położonymi we Wrocławiu przy ul. Żegiestowskiej stanowiącymi własność Emitenta. Nabycie Nieruchomości pozwoli na zwiększenie planowanej inwestycji na przedmiotowych działkach.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-09-27   Gabriela Woś-Tarkowska   Wiceprezes Zarządu