Raport bieżący nr 55/ 2018
Data sporządzenia: 2018-10-01 g. 15:20
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Kwartalna informacja na temat sprzedaży lokali oraz komercjalizacji w Grupie i2 Development

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż działalność w zakresie sprzedaży lokali (zawarte umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne) w Grupie i2 Development S.A. w okresie III kwartału 2018 r. wyniosła łącznie 91 lokali. Liczba sprzedanych lokali w stosunku do III kwartału 2017 r. (181) roku zmalała o 50%.

W okresie od 1 lipca do 30 września 2018 r. spółki zależne Emitenta zawarły 58 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych i usługowych. W okresie objętym niniejszym raportem doszło do przekazania 33 lokali nabywcom.

Łączna ilość lokali w ofercie sprzedaży i2 Development S.A. na dzień 30 września 2018 r. wynosiła 320.

Oprócz lokali mieszkalnych, Spółka posiada w swojej ofercie także powierzchnie komercyjne, tj:
– inwestycję „Wielka 27” o planowanej powierzchni około 9.883 mkw;
– inwestycję „The Place” o powierzchni około 1.030 mkw.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-10-01   Gabriela Woś-Tarkowska    Wiceprezes Zarządu