Raport bieżący nr 58/2018
Data sporządzenia: 2018-12-11 g. 18:50
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji pomiędzy Spółką a YIT Development sp. z. o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR – zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent” „Spółka”), na podstawie Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (dalej: „MAR”), przekazuje opóźnioną informację poufna dotyczącą rozpoczęcia negocjacji w dniu 17 lipca 2018 r. pomiędzy Spółką a YIT Development sp. z. o.o.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

„W nawiązaniu do informacji przekazanej raportem bieżącym nr 20/2018 z dnia 13 marca 2018 r., Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 17 lipca 2018 r. informacji o wpłynięciu oferty YIT Development sp. z. o.o. („Inwestor”) dotyczącej zasad inwestycji Inwestora w akcje Spółki. Spółka oraz większościowi akcjonariusze Spółki rozpoczęli negocjacje z Inwestorem zmierzające do uzgodnienia zasad współpracy. Rozpoczęcie opisanych wyżej negocjacji nie oznacza, że zasady ewentualnej współpracy zostaną ostatecznie i wiążąco uzgodnione. O zawarciu prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej współpracy Spółki oraz Inwestora lub o zakończeniu tych negocjacji w inny sposób Spółka poinformuje odrębnym raportem ESPI.”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-12-11   Gabriela Woś-Tarkowska   Wiceprezes Zarządu