Raport bieżący nr 6/2017
Data sporządzenia: 2017-03-17 g. 12:10
Skrócona nazwa emitenta i2 Development S.A.
Temat: Informacja o prawomocnych pozwoleniach na budowę

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 16 marca 2017 r. spółka zależna Emitenta – i2 Development Sp. z o.o. Przy Arsenale Sp. k. uzyskała zaświadczenia o ostateczności decyzji Prezydenta Wrocławia zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwolenia na budowę budynków zlokalizowanych w dawnym kompleksie szpitalnym im. Babińskiego przy pl. Jana Pawła II wchodzących w skład Bulwaru Staromiejskiego:

a) remont i przebudowa budynku B1 na budynek mieszkalno-usługowy. Projekt zakłada realizację 6-kondygnacyjnego budynku o nazwie „Dom z herbem”, w całości podlegającego rewitalizacji. W budynku znajdować się będzie 28 mieszkań o zróżnicowanej strukturze metrażowej, od kawalerek po mieszkania czteropokojowe o powierzchni od 21 do 72 mkw.
b) remont, przebudowa i nadbudowa budynku B2 na budynek mieszkalno-usługowy. Projekt zakłada realizację 6-kondygnacyjnego budynku o nazwie „Przy przystani”, w całości podlegającego rewitalizacji. W budynku znajdować się będą 53 mieszkania o zróżnicowanej strukturze metrażowej, od kawalerek po mieszkania czteropokojowe o powierzchni od 23 do 79 mkw.

Podstawą uznania niniejszej informacji za poufną jest fakt, iż prawomocne pozwolenia na budowę umożliwią niezwłoczne rozpoczęcie prac budowlanych oraz wprowadzenie projektów do sprzedaży. W ocenie Spółki inwestycje istotnie wpłyną na wyniki finansowe przyszłych okresów sprawozdawczych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-03-17   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu