Raport bieżący nr 6/2018
Data sporządzenia: 2018-01-16 g. 16:10
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd i2 Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. z Prezesem Zarządu Marcinem Misztalem powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR.

Zgodnie z treścią powiadomienia Acico Investments Limited z/s w Nikozji poinformował o nabyciu w dniu 16 stycznia 2018 r. 4900 akcji Emitenta po cenie 16,05 zł każda.

Emitent przekazuje pełną treść powiadomienia w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

art. 19 MAR Acico_16.01.2018

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-01-16   Marcin Misztal   Prezes Zarządu