Raport bieżący nr 60/2018
Data sporządzenia: 2018-12-12 g. 15:50
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Odwołanie prognozy finansowej skonsolidowanych wybranych wyników Grupy i2 Development S.A. za rok 2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż podjął decyzję o odwołaniu prognozy finansowej skonsolidowanych wybranych wyników Grupy i2 Development S.A. za rok 2018 przekazanych do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 29/2018 z dnia 18 maja 2018 r. Odwołanie prognozy finansowej podyktowane jest wynikami oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników dokonanej przez Zarząd.

Emitent wyjaśnia, iż odwołanie prognoz finansowych za rok 2018 spowodowane jest koniecznymi zmianami w harmonogramach realizacji projektów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-12-12   Gabriela Woś-Tarkowska   Wiceprezes Zarządu