Raport bieżący nr 60/2019
Data sporządzenia: 2019-12-20 g. 15:17
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawarcie umowy nabycia nieruchomości przez spółkę z grupy kapitałowej i2 Development S.A.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących numer 61/2018 z dnia 12.12.2018 r. oraz numer 57/2019 z dnia 31.10.2019, informuje, iż w dniu 20.12.2019 r. spółka pośrednio zależna od Emitenta, tj. i2 sp. z o.o. Stalowa sp.k. z/s we Wrocławiu zawarła umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę numer 13/18 o powierzchni 0,2102 ha, położonej we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej („Nieruchomość”). Cena nabycia Nieruchomości wyniosła 3.690.000 zł brutto i została już zapłacona.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż Nieruchomość graniczy z nieruchomością, na którą Emitent zawarł umowę przedwstępną, o czym informował raportami bieżącymi numer 27/2018 z dnia 16.05.2018 r. oraz numer 57/2019 z dnia 31.10.2019 r., a której nabycie planowane jest na 28.02.2020 r. Na obu nieruchomościach planowana jest realizacja inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno-usługowego liczącego około 280 lokali.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-12-20   Marcin Misztal   Prezes Zarządu