Raport bieżący nr 62/2018
Data sporządzenia: 2018-12-12 g. 16:00
Skrócona nazwa emitenta I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat: Informacja o prawomocnym pozwoleniu na budowę

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 11.12.2018 spółka zależna Emitenta – i2 Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Piłsudskiego Sp. k. powzięła informację o wydanej w dniu 10.12.2018 r. decyzji Wojewody Dolnośląskiego utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Wrocławia nr 869/2018 z dnia 23.02.2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku usługowo-mieszkalnego z parkingiem podziemnym we Wrocławiu przy ul. Stawowej (Stare Miasto). Przedmiotowa decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Projekt zakłada realizację 6-kondygnacyjnego budynku, z 1-poziomowym parkingiem podziemnym, wraz z rozbiórką obiektów istniejących (budynku usługowego, budynku trafostacji, obiektu ziemnego, ścian oporowych), w którym znajdować się będą 93 lokale (34 lokale mieszkalne, 59 lokali usługowych), o metrażu od 20.59 m2 do 60.20 m2 (lokale mieszkalne) oraz od 20.63 m2 do 69.77 m2 (lokale usługowe).

Podstawą uznania niniejszej informacji za poufną jest fakt, iż prawomocne pozwolenie na budowę umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych oraz wprowadzenie projektu do sprzedaży. W ocenie Spółki inwestycja wpłynie na wyniki finansowe przyszłych okresów sprawozdawczych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-12-12   Gabriela Woś-Tarkowska   Wiceprezes Zarządu