Raport bieżący nr 7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Powołanie Zarządu Spółki nowej kadencji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu [dalej: „Spółka”] informuje, iż w związku z faktem, że obecna wspólna kadencja Zarządu Spółki upływa z dniem 20 kwietnia 2021 r., w dniu 5 marca 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Spółki nowej kadencji w składzie:

Pan Marcin Misztal – Prezes Zarządu,
na okres kolejnej wspólnej trzyletniej kadencji, liczonej od dnia 21 kwietnia 2021 r.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2021-03-05   Marcin Misztal  Prezes Zarządu