Raport bieżący nr 8/ 2017
Data sporządzenia: 2017-04-05 g. 12:45
Skrócona nazwa emitenta i2 Development S.A.
Temat: Kwartalna informacja na temat sprzedaży lokali oraz komercjalizacji w Grupie i2 Development

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż działalność w zakresie sprzedaży lokali (zawarte umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne) w grupie i2 Development S.A. przedstawiała się następująco:
– sprzedaż w okresie I kwartału 2017 r. wyniosła łącznie 117 lokali (w tym sprzedaż realizowana przez spółki z grupy i2 Development na rzecz podmiotów powiązanych z Prezesem Zarządu Andrzejem Kowalskim wyniosła 19 lokali). Liczba sprzedanych lokali w stosunku do analogicznego kwartału 2016 roku wzrosła o 18 %.

Łączna ilość lokali w ofercie sprzedaży i2 Development S.A. na dzień 31 marca 2017 r. wynosiła 480.

Na dzień 31 marca 2017 r. Emitent miał także w ofercie powierzchnie komercyjne, tj. inwestycję „Wielka 27” (zlokalizowaną przy ul. Wielkiej 27 we Wrocławiu) o planowanej powierzchni 9883,15 mkw oraz inwestycję „The Place” (zlokalizowaną przy pl. Jana Pawła II we Wrocławiu) o planowanej powierzchni 981,00 mkw.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. spółki zależne Emitenta zawarły 11 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych i usługowych. W okresie objętym niniejszym raportem doszło do przekazania 6 lokali nabywcom.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-04-05   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu