Raport bieżący nr 35/2017
Data sporządzenia: 2017-09-29 g. 12:41
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Uzupełnienia raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje uzupełnienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku (będących częścią rocznych raportów okresowych opublikowanych przez Spółkę w dniu 20 kwietnia 2017 r.) – w z związku z otrzymanymi uwagami i wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego (pismo z dnia 8 sierpnia 2017 r., sygn. DNO/WSP/4750/581/01/2017/MT).

Uzupełnienie raportu okresowego

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-09-29 Marcin Misztal   Prezes Zarządu