Giełdowy deweloper opublikował projekcję wyników za 2018 r. Zarząd i2 Development szacuje, że wrocławski deweloper rozpozna w 2018 r. 197 mln zł skonsolidowanych przychodów, wypracowując 33 mln zł zysku operacyjnego i 30 mln zł zysku netto. Zarząd dewelopera przedstawił również rekomendację ws. podziału zysku, w której rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,12 zł na akcję.

Projekcja wyników zakłada, że i2 Development przekaże klientom i rozpozna w wyniku sprzedaż około 660 lokali. Dla porównania na koniec 2018 r. spółka miała 850 sprzedanych, a nieprzekazanych nabywcom lokali, z których 655 może zostać przekazanych w 2018 r. W I kw. 2018 r. i2 Development zrealizowało 18 przekazań, a ich kumulacji oczekuje na drugą połowę roku, kiedy to oddany do użytkowania zostanie projekt Soft Lofty przy ul. Legnickiej we Wrocławiu oraz część budynków w ramach wieloinwestycyjnego projektu Bulwar Staromiejski.

– 2018 będzie rokiem zbierania pierwszych owoców wytężonej pracy minionych lat, kiedy to położyliśmy fundamenty pod dynamiczny wzrost naszej firmy, tworząc portfel równie atrakcyjnych dla klientów co zyskownych dla i2 Development projektów mieszkaniowych. Na tym nie koniec. W latach 2019-2020 mamy potencjał do rozpoznania w wynikach sprzedaży blisko 1,8 tys. lokali – informuje Marcin Misztal, prezes i2 Development S.A.

Prezes giełdowej spółki podkreśla, iż i2 Development ma potencjał, by w kolejnych latach dynamicznie zwiększać skalę prowadzonej działalności. – Nasz portfel projektów pozwala nam na wprowadzenie do sprzedaży w 2018 i 2019 r. projektów z blisko 50 tys. mkw. powierzchni usługowej. Nieustannie pracujemy nad pozyskaniem nowych projektów – w mijającym tygodniu podpisaliśmy przedwstępne umowy zakupu dwóch działek, na których możemy wybudować blisko 500 lokali. Te zakupy nie wyczerpują naszego potencjału zakupowego, pracujemy nad kolejnymi akwizycjami – zdradza Marcin Misztal.

i2 Development zdaniem zarządu giełdowej spółki ma potencjał by dalej zarówno dynamicznie rosnąć oraz dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Zarząd wrocławskiego dewelopera rekomendują akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. w wysokości 1,12 zł na akcje. To równowartość ponad 100% skonsolidowanego zysku netto rozpoznanego w minionym roku. – Pomimo dużego zapotrzebowania na kapitał chcemy dalej dzielić się zyskiem z Akcjonariuszami, chociaż wysokość dywidendy będziemy musieli dostosowywać do bieżących potrzeb związanych z rozwojem, tak jak to miało miejsce w tym roku – dodaje Marcin Misztal.

I2 Development to wiodący wrocławski deweloper, specjalizujący się w projektach mieszkaniowych i apartamentowych o podwyższonym standardzie. Obecnie spółka realizuje projekty z blisko 70 tys. mkw. PUM/PUU, oraz ma w przygotowaniu inwestycje pozwalające na wybudowanie blisko 50 tys. mkw. PUM/PUU. Spółka od 2016 r. jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.